แทงบอล เวทีอภิปรายจุดตัด

แทงบอล เวทีอภิปรายจุดตัด

แทงบอล Nanyang Academy of Fine Arts (NAFA) ในสิงคโปร์กำลังจัด “Southeast Asian Arts Forum 2022” ซึ่งเป็นฟอรัมไฮบริดสองวันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเน้นย้ำถึงวิธีการที่ศิลปะเป็นหัวใจของการปฏิบัติที่ยั่งยืนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในวันที่ 4 ส.ค. และ 5 เริ่มเวลา 13.00 น. ตามเวลากรุงเทพฯ

จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Imperishable: Sustainability.Arts.Together” ฟอรัมนี้จะมีการถ่ายทอดสดการนำเสนอ การแสดง และบทสนทนาโดยศิลปิน นักออกแบบ ช่างฝีมือ และนักวิชาการระดับภูมิภาค 12 คนจากหลากหลายสาขาวิชาที่สร้างสรรค์และวิชาการ

พวกเขาจะพูดถึงแนวปฏิบัติทางศิลปะที่ช่วยสร้างความตระหนักในประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม การจัดการทรัพยากร และการเข้าถึงในการผลิตเชิงสร้างสรรค์

ด้วยการนำเสนอที่หลากหลายจากประเทศต่างๆ เช่น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม ฉบับนี้จึงเน้นที่วิธีการที่ตั้งใจในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและสังคม

ฟอรั่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหล่อเลี้ยงการเชื่อมต่อผ่านการอำนวยความสะดวกวาทกรรมวิพากษ์วิจารณ์ในการปฏิบัติ การเมือง และการศึกษาศิลปะสร้างสรรค์

วิทยากรรวมถึง UuDam Tran Nguyen ศิลปินพหุวิทยาการชาวเวียดนามผู้มีชื่อเสียง ซึ่งการฝึกเชิงยั่วยุทำให้เขาเป็นอัจฉริยะในศิลปะร่วมสมัยของเวียดนาม และ Jesse Joy ช่างปักจากกัวลาลัมเปอร์ คาดว่าจะเห็นการนำเสนอเกี่ยวกับKhatabiซึ่งเป็นงานเต้นรำที่เล่าเรื่องจากนิทานพื้นบ้านของชนเผ่า Itneg เกี่ยวกับต้นกำเนิดของการทอผ้า โดยวิทยากรสองคนจาก NAFA ได้แก่ Georgette Yu และ Dr Filomar Cortezano Tariao

แทงบอล เวทีอภิปรายจุดตัด

ไม่มีค่าเข้าชมเพื่อเข้าร่วมฟอรัมออนไลน์แต่ต้องลงทะเบียนผ่านseaartforum.nafa.edu.sg

จากนั้น คณะกรรมการดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับทีมนักออกแบบ นำมรดกภูมิปัญญาที่จัดเก็บ 200 รายการ มาพิจารณาคัดเลือกและต่อยอดสร้างสรรค์เป็น ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ทั้ง “ผลิตภัณฑ์” และ “การแสดง(งานบริการ)”  เปิดโอกาสให้นักธุรกิจและผู้สนใจนำไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อจำหน่ายได้จริง เกิดการจ้างงานฝีมือในพื้นที่ เป็นรายได้ เป็นกำลังใจให้ชาวบ้านได้ทำงานและได้ใช้ชีวิตปกป้องธรรมชาติในท้องถิ่นต่อไป

ผู้ร่วมสร้างสรรค์และออกแบบ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมชุดนี้ นำทีมโดย ผศ.ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าโครงการฯ และทีมนักออกแบบจากบริษัท Gui & Co. (กุ๋ย แอ่น โค) นำโดย จิระ จิรประวัติ ณ อยุธยา พร้อมด้วย Theodore Gaston, ขจิตธรรม พาทยกุล, ต่อพงษ์ เชยชม, นำพงษ์ อินทรทูต และผู้ร่วมงานกิตติมศักดิ์ อ.บรูซ แกสตัน ช่วยประพันธ์ดนตรีให้กับ “ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ” ที่เป็นชุดการแสดงจำนวน 2 ชุด เป็นผลงานก่อนอาจารย์บรูซจะจากไปอย่างสงบเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2564

สำหรับ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ที่ทีมนักออกแบบในโครงการฯ ร่วมกันพัฒนากับชุมชนเจ้าของ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์จาก เมืองเก่าเชียงแสน  5 รายการ และ เมืองเก่าน่าน 5 แทงบอล

Credit by : Ufabet